Profil

Advokátní kancelář HORÁČEK A PARTNEŘI vychází ze zkušeností jejích členů s poskytováním právních služeb občanům, podnikatelům, jakož i obcím a jiným veřejnoprávním subjektům. Díky zkušenostem našich právníků z prostředí významných advokátních kanceláří můžeme svým klientům nabídnout vysoce kvalitní právní služby v prostředí malé advokátní kanceláře.

Naše kancelář se věnuje především odvětví práva obchodního, občanského (včetně práva rodinného a právních vztahů k bytům), pracovního, správního a ústavního. Při poskytování služeb našim klientům se můžeme opřít o speciální znalosti a zkušenosti např. v oblastech ochrany spotřebitele, soutěžního práva, ochrany osobních údajů a práva informačních technologií a elektronických komunikací. Poskytujeme dále právní služby osobám s právními problémy v oblasti zdravotnictví a lékárenství. V neposlední řadě se zaměřujeme též na problematiku obecního a krajského zřízení a veřejných zakázek.

Kromě běžné agendy, k níž náleží například příprava a vyjednávání smluv, zakládání obchodních společností nebo zastupování v soudních a správních řízeních, máme zkušenosti i s tvorbou interních dokumentů a metodik včetně tzv. compliance programů a vzorové smluvní dokumentace. Naše spolupráce s účetními experty a daňovými poradci nám dále umožňuje zohledňovat nejen právní, ale i ekonomické a daňové aspekty činnosti našich klientů.