Home Office po novele zákoníku práce 1. díl: UŽ MÁTE PŘIPRAVENÉ DOHODY PRO ZAMĚSTNANCE?

Fungovat na dobré slovo už nebude možné. Se zaměstnanci pracujícími i jen částečně na home office budete muset mít uzavřené dohody o home office. V nich se můžete se zaměstnanci dohodnout i na nulových náhradách za home office nebo na paušálu. Co byste měli vědět, než jim nové dohody předložíte k podpisu?

Shrnutí nejdůležitějších bodů

Nejdůležitější body novely, které by vám neměli uniknout:

  • Pozitivní změny: Konečně je jasno u náhrady nákladů za home office. Novela zavádí možnost paušálu a dohody, že se žádné náklady hradit nebudou. Tomu věnujeme zvláštní článek.
  • Negativní změny: Musíte se zaměstnanci uzavřít písemnou dohodu o home office, jinak dostanete pokutu. Bez řešení zůstává BOZP.
  • Další změny: Zaměstnanci s malými dětmi mohou požádat o home office, nemusíte jim však vyhovět. V určitých případech bude možné home office nařídit (např. covid).

S každým zaměstnancem musíte mít písemnou dohodu 

Pokud jste se zaměstnanci fungovali dosud na dobré slovo a nemáte s nimi uzavřenou dohodu o práci z domova, budete si muset pospíšit a se zaměstnanci dohodu uzavřít. Bez takové dohody by zaměstnanci po 1. 10. neměli pracovat na home office, protože vám za to hrozí pokuta.

Naprostá většina home officů v ČR je tzv. benefitních, tedy zaměstnanci kombinují práci z pracoviště a home office v poměru, který zaměstnavatel povoluje nebo na základě dohody. Novela do praktického nastavení nijak nezasahuje, takže nadále si můžete upravit režim home officů podle svých zvyklostí.

Dohodu o práci na home office budou moct zaměstnanec i zaměstnavatel vypovědět s 15 denní výpovědní dobou. Délku výpovědi lze změnit i sjednat, že home office vypovědět nejde. Záleží, co vyhovuje konkrétním podmínkám vašeho podniku.

Co se stávajícími dohodami?

U home office se toho vlastně zas tak moc nemění. Již uzavřené dohody o home office tedy ve většině případů budou ok. Pokud máte dohodu o home office v pracovní smlouvě, je to v pořádku, dohoda nemusí být separátní.

Stávající dohody ale bude někdy zapotřebí dodatkovat, zejména pokud budete nově nastavovat náhrady za home office, nebo budete chtít jiné podmínky ukončení než 15 denní výpověď.

Nařízený home office

Home office bude také možné nařídit, pokud to stanoví rozhodnutí orgánu veřejné moci. To jistě míří na epidemie, ale nevylučuje to použití za jiných okolností. Pro nařízený home office není zapotřebí uzavírat dohodu. Zaměstnanec se ale z home office může vyvléct prohlášením, že nemá pro práci vhodné místo. V praxi tedy nebude možné práci z domova právně vynutit.

Právo požádat o home office

Zaměstnanci s dětmi do 9 let a pečující zaměstnanci si budou moct o home office požádat. V takovém případě ale povolení home office podléhá dohodě se zaměstnavatelem. Žádost tedy budete moct odmítnout, musíte ale odmítnutí odůvodnit. O home office mohou jistě požádat i jiní zaměstnanci, jim ale nemusíte dávat kvalifikovanou odpověď.

I po novele zůstává zachovaná možnost dohodnout úplný home office, kdy si zaměstnanec určuje pracovní dobu sám.

Co tedy musíte udělat, abyste byli na novelu připraveni?

  1. Pokud nemáte žádné dohody o home office, připravte je zaměstnancům k podpisu.
  2. Stanovte režim náhrad nákladů za home office v dohodě se zaměstnanci nebo ve vnitřním předpisu.
  3. Můžete chtít sjednat i jiné podmínky, jako BOZP, určování rozdělení práce mezi home office a pracoviště, výpovědní dobu home office apod.

Pokud chcete přenechat přípravu profesionálům nebo řešíte složité otázky, klidně se nám ozvěte.

NAPIŠTE NÁM

    Osobní údaje, které vyplníte ve formuláři, použijeme pouze k tomu, abychom vám odpověděli emailem nebo vám zavolali. Můžete nás kdykoliv požádat, abychom už vaše osobní údaje nezpracovávali. Osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám.