Home Office po novele zákoníku práce 2. díl: NÁHRADA NÁKLADŮ ANEB 4,60

Novela skoncuje s hlavou XXII náhrady nákladů na home office. Nově si zaměstnavatelé budou moct vybrat ze tří režimu, jak náhrady nákladů home office řešit.

Novela konečně rozlouskla právní oříšek náhrady nákladů na home office. Dosud bylo problematické poskytnout náhradu jinak než za prokazatelně vynaložené výdaje. Od poskytování jiných náhrad podnikatele odrazovaly možné problémy s jejich daněním. To často vedlo k tomu, že firmy žádné příplatky nebo náhrady neposkytovaly, protože prokázat náklady bylo pro zaměstnance zpravidla sci-fi.

Pokud se chcete dozvědět o ostatních změnách, mrkněte na náš další článek.

Novela dává tři možnosti, jak náhrady řešit

Novela teď zavádí tři režimy nákladů na home office:

  1. Nulová náhrada nákladů, pokud se tak se zaměstnancem individuálně domluvíte.
  2. Paušální náhrada nákladů, pokud se tak dohodnete se zaměstnancem nebo určíte ve vnitřním předpisu.
  3. Náhrada nákladů podle skutečných výdajů ve všech ostatních případech.

Pokud náhrady nijak neupravíte, zůstanete u nahrazování skutečných nákladů. V ostatních případech budete potřebovat upravit náhradu nákladů v dohodách se zaměstnanci. Paušální náhradu nákladů lze navíc stanovit ve vnitřním předpise.

Jak je to s paušálem?

Paušální náhradu nákladů určuje vyhláška MPSV. Aktuální výše náhrady nákladů za home office je 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce z domova. Můžete poskytnout i vyšší paušál, ale částka nad 4,60 Kč bude podléhat zdanění a odvodům jako mzda.

Mnoho zaměstnavatelů upřednostňuje nulovou náhradu nákladů. V minulosti jsme však zaznamenali i nemalý zájem o paušální náhrady, které někteří zaměstnavatelé chtěli poskytovat, ale raději tak neučinili z obav ze zdanění. Možnost paušálních náhrad, i když v regulované výši, je tak určitě krokem správným směrem.

Dohodáři

A jak je to s DPP a DPČ? Těm náhrada nákladů za home office za zákona nenáleží. Je ale možné jim je poskytnout na základě individuální dohody s dohodářem.

Co tedy musíte udělat, abyste se připravili na nové příplatky za home office?

  1. Určete si, jestli a v jakém režimu budete zaměstnancům hradit náklady home office. V odůvodněných případech mohou mít různé skupiny zaměstnanců různé režimy.
  2. Připravte zaměstnancům nové dohody o home office nebo dodatky k těm stávajícím. Paušály můžete také upravit ve vnitřním předpisu.
  3. Pokud chcete náhradu poskytnout dohodářům, připravte si pro ně dodatky.

Nechcete trávit čas formulacemi dohod a předpisů? Klidně se nám ozvěte.

NAPIŠTE NÁM

    Osobní údaje, které vyplníte ve formuláři, použijeme pouze k tomu, abychom vám odpověděli emailem nebo vám zavolali. Můžete nás kdykoliv požádat, abychom už vaše osobní údaje nezpracovávali. Osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám.