BOZP, osobní údaje a koronavirus: UPDATE

Mám právo vědět, co dělal zaměstnanec o víkendu?

Jde o informace o soukromém životě a s těmi je zapotřebí nakládat opatrně. Takže je možné požadovat, aby zaměstnanci hlásili víkendovou účast na větší akci (dosud jsou povoleny například svatby, ale není omezeno ani rodinné setkávání) nebo dovolenou v rizikové zahraniční destinaci. Nelze ale požadovat, aby vám sdělili, kde přesně byli, to už by byl zásah do soukromí zaměstnance.

Přinášíme aktualizovaný souhrn odpovědí na nejčastější dotazy okolo koronaviru na pracovišti.

Mohu měřit zaměstnancům a návštěvníkům teplotu?

Ano, ale nedělejte si tabulky, komu jste kdy jakou teplotu naměřili. Měření má sloužit jen k tomu, abyste se rozhodli, zda daného jedince vpustíte do prostor. Není třeba zaznamenávat, že jste naměřili 37,5.

Chci po zaměstnancích, aby mi oznámili, že se setkali s Covid pozitivní osobou, je to ok?

Přikláníme se k tomu, že spíše ano, ale platí to samé jako o víkendových aktivitách. Rozhodně nemůžete požadovat, aby vám zaměstnanci prozradili, o koho konkrétně se jedná.

Chci po zaměstnancích, aby mi oznámili pozitivní test na Covid 19, je to ok?

Zaměstnavatel zpravidla nemá právo vědět, jakou nemocí zaměstnanec onemocněl. Covid 19 je ale podle nás výjimkou, kdy i tak citlivý údaj můžete vyžadovat, a to z důvodu zákonné povinnosti zajistit BOZP na pracovišti. Nahrává tomu i to, že hygieny nestíhají, a nelze tedy spoléhat na to, že by se vám od nich dostalo informace včas tak, abyste mohli splnit své zákonné BOZP povinnosti.

Venca má Covid, mohu to říct ostatním?

V tomto ohledu buďte opatrní. Pokud jde zajistit bezpečí ostatních zaměstnanců bez toho, abyste identifikovali nemocného kolegu, tak jméno nakaženého veřejně nekomunikujte. Pokud například jste schopni zpětně vysledovat pohyb zaměstnance po budově na základě používání vstupní kartičky, pak lze jen doporučit raději využít těchto informací. I kdyby tato data byla shromážděna původně k jinému účelu, bude jejich použití pro účely prevence v konkrétních případech zpravidla obhajitelné.

Jaké je tedy zlaté pravidlo? Jméno nakaženého můžete kolegům říct jen v případě, že bez toho nejste schopni zajistit, aby se vám Covid na pracovišti zbytečně nešířil. Například, pokud bez toho nejste schopni vůbec určit, s kým mohl být Venca v kritické době v těsnějším kontaktu.

Venca má Covid, mohu ostatní zaměstnance poslat na test?

Nejde o otázku ochrany osobních údajů, ale práva zaměstnavatele. Zaměstnavatel sám provést test nemůže. Je diskutabilní, zda může zaměstnanci, u kterého má podezření na možnou nákazu, uložit, aby se testu podrobil na náklad zaměstnavatele.

Jedinou možnost skýtá právo zaměstnavatele poslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb (jde o vyhlášku k zákonu o specifických zdravotních službách, který upravuje lékařské prohlídky zaměstnanců). Domníváme se, že mimořádné prohlídky lze použít v případech, kde zaměstnanci potřebují k výkonu práce zdravotní průkaz, tedy typicky restaurace, občerstvení, apod. Bezinfekčnost je u nich pro výkon práce podmínkou. U ostatních zaměstnanců je povinnost podrobit se testu na koronavirus s otazníkem.

Mohu poslat zaměstnance preventivně domu?

S touto otázkou se setkáváme primárně ve dvou situacích: jde o zaměstnance, kteří měli kontakt s jiným nakaženým z pracoviště nebo kteří se zúčastnili o víkendu nějaké hromadné akce. Dokud totiž není zaměstnanec v karanténě, může legálně chodit do práce za předpokladu, že nemá žádné příznaky.

Zaměstnance poslat preventivně domu můžete, otázkou je, kolik vás to bude stát.

  1. Jestliže máte se zaměstnanci uzavřenou dohodu o práci z domova, můžete zaměstnanci přikázat, aby pracoval z domova.
  2. Pokud se práce zaměstnance z domova dělat nedá nebo s ním dohodu o práci z domova uzavřenou nemáte, i tehdy ho můžete poslat domů. Ale v takovém případě nebude zaměstnanec pracovat a budete mu platit náhradu mzdy ve výši 100 %. Zákoník práce bohužel neposkytuje dobrý podklad pro to, abyste zaměstnanci nic neplatili, a to ani v případě, že by se třeba zúčastnil nějaké hromadné akce (a nebezpečí nákazy se tedy vystavil ze své vlastní vůle).

Jestliže se nacházíte pod bodem 2, zkuste nějakou alternativu, jak udržet zaměstnance v práci při minimalizaci osobního kontaktu (samostatné pracoviště, telefon místo schůzek, apod.).

Vlasta má kašel, ale nechce jít k lékaři, co mohu dělat?

I v tomto případě můžete zaměstnance poslat domů a doporučit mu, aby kontaktoval lékaře či hygienickou stanici. V současné situaci nelze doporučit ponechat zaměstnance na pracovišti. I když zákoník práce výslovně na takovou situaci nepamatuje, přikláníme se k tomu, že jde o překážku na straně zaměstnance a zaměstnanec nemá nárok na náhradu mzdy, ledaže předloží neschopenku; v takovém případě má nárok na nemocenskou.

Jaké další povinnosti mám podle GDPR v souvislosti s Covidem?

Odpověď naleznete ve starší verzi našeho článku.

NENAŠLI JSTE ŘEŠENÍ SVÉ SITUACE? ZEPTEJTE SE NÁS.

NAPIŠTE NÁM

    Osobní údaje, které vyplníte ve formuláři, použijeme pouze k tomu, abychom vám odpověděli emailem nebo vám zavolali. Můžete nás kdykoliv požádat, abychom už vaše osobní údaje nezpracovávali. Osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám.