Co dělat, když nemůžete plnit, co jste slíbili

Nedostatek surovin, nespolehlivost subdodávek, zvýšení cen vstupů, zaměstnanci v karanténě či na ošetřovačce, zavřené provozovny, s tím vším se potýkají podnikatelé a co jim ztěžuje plnění závazků. Na co si dát pozor a co můžete podniknout?

Myslete na odpovědnost statutárů
Statutární orgány nesou osobní odpovědnost za řešení krize ve firmě. Zvolte proaktivní přístup a snažte se minimalizovat škody a sankce, hledejte nové možnosti. Pokud seznáte, že řešení potřebuje pohled odborníka, raději si ho opatřete, plníte tím povinnost péče řádného hospodáře.

Projděte si smlouvy
Je možné, že je v nich na podobné případy pamatováno (obvykle v článku pojmenovaném vyšší moc či vis maior), a pak se uplatní režim sjednaný ve smlouvách. Ten může zrušit právo na požadování smluvních pokut či právo odstoupit od smlouvy v případě neplnění povinností nebo prodlužovat termín pro plnění. Rovněž se zaměřte na ustanovení, která vylučují některá ustanovení občanského zákoníku (zejména § 1765 a 1766);

Uplatněte vyšší moc, pokud nemůžete splnit dodávku kvůli koronaviru
I když máte jen objednávku nebo ve smlouvě není o vyšší moci ani slovo, není to konec světa. Vyšší moc existuje i ze zákona. Pokud vyšší moc uplatníte, vyhnete se tím minimálně povinnosti hradit škodu. Další úlevy může stanovit vaše smlouva.

Komunikujte
Pokud nemůžete plnit (ať už se jedná o vyšší moc nebo ne), dejte to druhé straně vědět. Tím umožníte vyřešit situaci jinak a zmírníte rozsah své odpovědnosti za škodu, nebo se odpovědnosti úplně zbavíte. Pokud naopak má váš subdodavatel problém s dodávkami, snažte se od něj získat potvrzení, že je to z důvodu koronaviru či opatření vlády/ministerstva zdravotnictví. To se vám může hodit.

Zrušte smlouvu se zákazníkem, pokud nejste schopni dodat vůbec
Pozor, pro tzv. nemožnost plnění lze smlouvu zrušit jen v případě, že nelze dodat ani po lhůtě nebo za vynaložení vyšších nákladů. Pokud už byla smlouva částečně plněna, strany si plnění vrátí.

Zrušte smlouvu se subdodavatelem, pokud není schopen dodat
Prakticky každá smlouva umožňuje odstoupení, pokud dodavatel není schopen plnit včas (a to i když to v ní není uvedeno). Pokud máte možnost sehnat subdodávku jinde a rychleji, je tohle pro vás řešení, jak dostát svým závazkům vůči zákazníkovi. Ale pozor na znění smlouvy, ta může tohle řešení znemožňovat. Jsme tedy zase u bodu 2 – podívejte se do svých smluv.

Iniciujte jednání o změně smlouvy
Pokud u vás došlo např. k:
– prudkému nárůstu nákupní cen/nákladů na dopravu
– neobvyklému a významnému prodloužení termínů dodání vašich dodavatelů
– prudkému poklesu tržeb, v jehož důsledku nebudete schopni plnit své povinnosti, např. platit nájem,

lze jednat s protistranou o změně smlouvy, která by Vaše problémy řešila.

Jestliže je váš obchodní partner rozumný, bude jednání nakloněn – nebude chtít poškodit zavedený obchodní vztah, či sám bude potřebovat zajistit dodávky pro své klienty a bude zřejmě čelit problémům s termíny a bude tak rád za plnění byť pozdní/dražší/nižší.

V případě, že s vámi jednat nebude, můžete se změny smlouvy domáhat soudně, což sice bude časově a finančně náročné, nicméně podobnému problému bude čelit i protistrana a hrozba sporu ji tak může motivovat se s vámi na změně dohodnout.

Právo soudně se domáhat změny smlouvy vám však nenáleží, pokud byla ve smlouvě vyloučena aplikace § 1765 a 1766 občanského zákoníku, či pokud obsahuje prohlášení, že přijímáte nebezpečí změny okolností.

Vše si dokumentujte
Pro komunikaci s druhou stranou obvykle stačí e-mail, ale Vaše smlouva může stanovit závaznou formu (striktně písemnou formu bez možnosti elektronické formy) pro některé specifické úkony, např. dodatek měnící smlouvu, odstoupení nebo oznámení vyšší moci. Pro takové úkony můžete kromě papíru a pera využít i datových schránek nebo některých elektronických podpisů. Dokumentujte ale i opatření, která provádíte interně, nebo okolnosti vzniku škod, které vzniknou vaší firmě.

Doložitelnost je zásadní pro případ pozdějších sporů ze smlouvy, kdy můžete mít problém prokázat telefonickou dohodu o odkladu termínu/snížení nájmu apod.

V nových smlouvách se zajistěte proti rizikům z koronaviru
U smluv uzavřených v průběhu epidemie nelze uplatnit vyšší moc z důvodu epidemie/nouzového stavu. Neznámost překážky je totiž podmínkou pro uplatnění vyšší moci. U nových dodávek tak musíte vzít v potaz možné komplikace a domluvit si podle toho podmínky s druhou stranou (např. umožnit automatické prodloužení termínu dodání v případě potíží s logistikou/dodavateli).

Při nejasnostech určitě řešte situaci s právníky nebo daňovými poradci. Mnoho situací není černobílých a ne na každé těžkosti lze aplikovat vyšší moc nebo nemožnost plnění. Volba nesprávného řešení může napáchat dost škod.

NAPIŠTE NÁM

    Osobní údaje, které vyplníte ve formuláři, použijeme pouze k tomu, abychom vám odpověděli emailem nebo vám zavolali. Můžete nás kdykoliv požádat, abychom už vaše osobní údaje nezpracovávali. Osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám.