Přehled pracovněprávních dopadů koronaviru

Ačkoliv česká vláda v této situaci podporuje práci z domova, české právo pro ni poskytuje jen minimální oporu.

Státem nařízená karanténa, služební cesty
Přestože byl pohyb osob omezen, zaměstnanci stále mohou cestovat do práce a z práce. Karanténa proto není omluvou pro absenci, pokud nebyla dohodnuta práce z domova. Služební cesty v rámci České republice jsou povoleny, přesto byste měli zvážit, zda je nezbytné vyslat zaměstnance na služební cestu.

Cestování mimo území České republiky je pro české občany a obyvatele zakázáno. Rovněž vstup do České republiky je zakázán. Tyto zákazy cestování se vztahují i na služební cesty, avšak s určitými výjimkami, například pro pracovníky v mezinárodní dopravě. Všechny výjimky naleznete zde.

Školy a většina mateřských škol je uzavřena, co to znamená pro zaměstnanost?
Absenci zaměstnance s dětmi do 10 let musí zaměstnavatel omluvit, jedná se o překážku v práci. Zaměstnanci mají nárok na sociální dávku zvanou „ošetřovné“, kterou platí stát. Alternativně se můžete s takovými zaměstnanci dohodnout, že budou pracovat z domova na plný nebo částečný úvazek.

V současné době je ošetřovné vypláceno pouze za 9 dní (16 dní u osamělých rodičů). Samostatně výdělečně činné osoby nemají na tento příspěvek nárok. Hovoří se o prodloužení příspěvku na delší dobu a také o zahrnutí samostatně výdělečně činných osob.

Zaměstnanci v karanténě
Zaměstnanci v karanténě musí zůstat doma a nemohou docházet na pracoviště. Lze s nimi dohodnout práci z domova. Pokud to není možné, mají zaměstnanci v karanténě nárok na nemocenské dávky jako v případě nemoci.

Práce z domova, jak to funguje v České republice?
Ačkoliv česká vláda v této situaci podporuje práci z domova, české právo pro ni poskytuje jen minimální oporu.

Práci z domova nemůže zaměstnavatel nařídit, je možná pouze na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud takovou dohodu nemáte, zaměstnanec může práci z domova odmítnout. Práce z domova je v zákoníku práce specificky upravená jen minimálně, což přináší řadu problémů a nejasností, např. ohledně otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci doma.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Covid-19 je zjevně rizikem pro zdraví zaměstnanců, se kterým je nutno se vypořádat v souladu s povinnostmi na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zaměstnavatelé proto musí provést posouzení rizik s ohledem na hrozbu onemocnění touto novou nemocí a zavést zmírňující opatření. Onemocnění nemocí Covid-19 však nelze považovat za pracovní úraz.

Lékařské prohlídky nejsou vyžadovány u nových zaměstnanců nebo v případech dočasné změny zaměstnání. Nahrazují je prohlášení zaměstnance na předepsaném formuláři.

Mohou zaměstnanci odmítnout práci?
Zaměstnanci mohou odmítnout vykonávat práci, která představuje bezprostřední a vážné ohrožení jejich zdraví. Odmítnutí pracovat z důvodu rizika onemocnění Covid-19 s největší pravděpodobností tuto podmínku nesplňuje, a proto jsou zaměstnanci stále povinni vykonávat pracovní povinnosti. Pokud přijmete dostatečná opatření na ochranu bezpečnosti a zdraví, může to zaměstnancům pomoci snížit míru obav, které zaměstnance v tomto ohledu tíží.

Mohu nařídit zaměstnanci karanténu?
Některé skupiny lidí musí jít do karantény, přičemž karanténu nařizují lékaři.

Zaměstnavatelé nemohou svým zaměstnancům nařídit, aby se podrobili testu na Covid-19, ani jim nařídit karanténu.

Pokud máte podezření, že zaměstnanec může být hrozbou pro ostatní pracovníky, můžete se s takovým zaměstnancem dohodnout na práci z domova. Případně můžete nařídit, aby zaměstnanec zůstal doma, ale v tomto případě má zaměstnanec nárok na 100% náhradu mzdy.

Přerušení činnosti
Pokud byla vaše firma přinucena uzavřít provoz v důsledku vládních opatření, nemáme pro vás dobré zprávy. Vaši zaměstnanci mají nárok na 100% náhradu mzdy. (Toto není hrubá mzda, ale průměrná mzda vypočtená na základě předchozího čtvrtletí.)

Jaké jsou alternativy? Není jich mnoho: můžete souhlasit s tím, že si zaměstnanci vezmou určitou část dovolené za kalendářní rok nebo si vezmou dny volna náhradou za přesčasy, které jim ještě nebyly proplaceny. Pokud je část vašeho provozu nezatížena vládními omezeními, můžete se zaměstnanci dohodnout, že budou provádět tyto jiné činnosti.

Český stát odpovídá za škody způsobené nouzovými opatřeními a lze tak po něm uplatnit právo na náhradu vzniklé škody.

Úbytek zakázek
Pokud vám výrazně ubylo zakázek, máte možnost nechat zaměstnance doma s minimálně 60% náhradou mzdy. Pokud jsou na pracovišti odbory, potřebujete k tomuto opatření jejich souhlas. V ostatních případech musí být tato možnost stanovena ve vašich interních předpisech.

 Co můžete udělat jiného pro organizaci lidských zdrojů?
Už jsme se zmínili o možnosti nechat zaměstnance pracovat z domova.

Přeplánování směn vám může také pomoci udržet vaše podnikání v chodu. Pamatujte, že konečný rozvrh směn lze změnit pouze se souhlasem zaměstnanců. Lhůta pro stanovení konečného rozvrhu směn je 2 týdny předem, avšak mnoho společností má po dohodě se zaměstnanci kratší období. Pokud se se zaměstnanci na změně nedohodnete, můžete jim nařídit směny navíc jako přesčas (avšak za příplatek).

Pokud jsou zaměstnanci ochotni pracovat, ale nejsou schopni pokrýt plný úvazek, např. z důvodu péče o děti, můžete se s nimi dočasně dohodnout na kratším pracovním úvazku.

Zachovejte klid a buďte zdraví!
Jana Horáčková

Máte podobný problém nebo dotaz? Dejte nám vědět a sjednejte si nezávaznou online schůzku.

NAPIŠTE NÁM

    Osobní údaje, které vyplníte ve formuláři, použijeme pouze k tomu, abychom vám odpověděli emailem nebo vám zavolali. Můžete nás kdykoliv požádat, abychom už vaše osobní údaje nezpracovávali. Osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám.