Druhy příspěvků z programu Antivirus

Není vyloučeno, že na jednoho zaměstnance budete během měsíce pobírat příspěvek z důvodu různých překážek v práci. Také u různých kategorií zaměstnanců se mohou důvody překážek v práci lišit, zejména pokud máte více provozů nebo divizí. Vždy se řiďte konkrétní situací pro daný den nebo období, konkrétní činnost a konkrétního zaměstnance.

V programu Antivirus poskytne stát zaměstnavatelům v soukromém sektoru příspěvek na úhradu náhrad mezd zaměstnanců, pro které firmy nemají dost práce z důvodu koronavirové pandemie.

Když nemůžete přidělovat zaměstnancům práci, jde o překážku v práci, jichž zná zákoník práce několik druhů. Výše příspěvku z Antiviru je závislá na tom, do jaké kategorie překážek vaše konkrétní situace spadá.

Překážky v práci podle programu Antivirus

Důvod překážky Právní kvalifikace Výše náhrady mzdy Výše státního příspěvku Max. částka

příspěvku

Kat. A: Zaměstnanci nepracují z důvodu státních opatření
A.1 Zaměstnanci byla nařízena karanténa v ČR nebo zahraničí, popřípadě izolace. Karanténa 60 % 80 % 39.000 Kč
A.2 Uzavření nebo omezení provozu v důsledku opatření, kterými se zakazují určité provozy. Jiná překážka 100 %
Kat. B Zaměstnanci nepracují z jiných důvodů souvisejících s pandemií
B.1 Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci z provozních důvodů, například váznoucí dodávka vstupů. Prostoj min. 80 %

 

60 % 29.000 Kč
B.2 Zaměstnavatel má méně zakázek a z toho důvodu nemá pro zaměstnance dostatek práce. Částečná nezaměst-nanost min. 60 %
B.3 Absence významné části zaměstnanců nebo klíčových zaměstnanců, takže zaměstnavatele není schopen přidělovat práci ani zbývajícím zaměstnancům v plném rozsahu. Jiná překážka 100 %

 

Proč je důležité posvítit si na správnou kvalifikaci překážek?

Za správnou kategorizaci jste odpovědní vy. Pokud překážku v práci nesprávně identifikujete, nehrozí vám odnětí příspěvku, ale můžete dostat pokutu od inspekce práce v rámci kontroly. Pokutovat se budou zejména případy, kdy bude poskytnutá náhrada (sloupec „výše náhrady mzdy“) nižší než u překážky, kterou si pod danou situací představuje inspektorát práce.

Přístup MPSV ke kategorizaci překážek v práci je poměrně černobílý, ale v praxi budou spíše vznikat případy padesáti odstínů šedi. Pojďme si některé šedé zóny rozebrat.

Pokud jste uzavřeli nebo skoro uzavřeli provozovnu

Pokud pro zaměstnance nemáte práci proto, že vám určitá činnost byla zakázána usnesením vlády nebo jiným krizovým opatřením, MPSV vás umisťuje do kategorie A.2. Máte povinnost poskytnout zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 100 % a od státu dostanete příspěvek ve výši 80 % náhrady, kterou jste zaplatili zaměstnancům.

Jestliže máte úplně zavřeno, asi lze s kategorizací MPSV souhlasit, i když existují i názory, že jde spíše o přírodní katastrofu, při které náleží jen 60% náhrada mzdy.

Pokud jste se ale přizpůsobili a otevřeli například okénko, nebo jste se rychle transformovali na e-shop, není situace zdaleka tak jednoznačná. Státní opatření váš provoz sice možná nejdříve zavřela, ale pak jste začali částečně fungovat, i když pravděpodobně s mnohem menším odbytem.

Logické by bylo na takovou situaci použít kategorii B.2, tedy částečnou nezaměstnanost, kdy můžete zaměstnancům náhradu mzdy snížit až na 60 %, ale od státu dostanete jen 60% příspěvek. Podle manuálu MPSV však lze usuzovat spíše na to, že MPSV bude i takovou situaci často považovat za kategorii A.2, tedy 100% náhrada / 80% příspěvek. Situace však není zcela jasná a bude záviset i na konkrétní situaci firmy a jejím podnikání.

Pokud jste se se zaměstnancem domluvili na tom, že bude dělat jinou práci, za dobu výkonu práce mu nenáleží náhrada mzdy ale mzda, a tudíž není nárok ani na příspěvek z programu Antivirus. Jestliže jinou práci máte pro zaměstnance jen po dobu kratší, než je jeho úvazek, můžete za zbytek úvazku poskytovat náhradu mzdy, na kterou můžete čerpat příspěvek z Antiviru. Důležité pro nárok na příspěvek ale bude znění dohody se zaměstnancem, která musí být písemná.

Pokles zakázek

Menší počet zakázek nebo jejich rušení může vést k tomu, že nemáte pro zaměstnance dost práce, takže je v práci nepotřebujete vůbec nebo jen z části. V takovém případě se jedná o částečnou nezaměstnanost a zaměstnanci mají nárok na 100% náhradu mzdy.

Pokud ale vydáte vnitřní předpis o částečné zaměstnanosti, můžete se dostat na 60% náhradu mzdy. Jestliže máte odbory, je snížení náhrady mzdy možné jen se souhlasem odborů. Z programu dostanete 60 % z náhrady mzdy, kterou jste vyplatili.

Z vyjádření MPSV vyplývá, že abyste na příspěvek dosáhli, měli byste pro zaměstnance mít méně než 80 % práce. Toto číslo se ale neobjevuje ani v opatření vlády ani v manuálu MPSV a je tedy diskutabilní. Pokud ale máte jen malý pokles poptávky, doporučujeme obezřetnost.

Pro kontrolu z inspektorátu práce si připravte vnitřní předpis o snížení náhrady mzdy při částečné nezaměstnanosti (pokud jste ke snížení přikročili) a dokumentaci prokazující pokles poptávek:

 • odvolání objednávek od odběratelů (alespoň elektronickou formou);
 • přehled běžících zakázek;
 • statistiky za minulá období;
 • docházku zaměstnanců.

Prostoj

O prostoj v době koronaviru půjde v případě, že nedostanete včas materiál k plnění zakázky nebo vám nebude zákazník schopen dodat včas podklady k zakázce. Zaměstnancům patří náhrada mzdy ve výši 80 %, od státu pak dostanete příspěvek ve výši 60 % z náhrad.

I zde je zapotřebí dokumentovat důvod prostoje obdobně jako u částečné nezaměstnanosti. Archivujte všechny důkazy o výpadku dodávek či materiálů nebo pozdním dodání podkladů. Kde je to možné, nechte si potvrdit, že výpadek dodávky má souvislost s koronavirovou nákazou.

Chybí velké množství zaměstnanců

Jestliže v zaměstnání chybí tolik zaměstnanců, že kvůli tomu musíte omezit činnost, jedná se podle programu Antivirus o jinou překážku v práci se 100% náhradou mzdy. Nejde však o jedinou možnou právní klasifikaci. Akutní nedostatek zaměstnanců totiž lze považovat i za provozní problém, což odpovídá definici prostoje, za který náleží jen 80% náhrada mzdy. I když jde podle našeho názoru o nešťastnou právní kvalifikaci ze strany MPSV, lze očekávat, že orgány MPSV i inspekce práce budou postupovat podle programu Antivirus a tudíž požadovat prokázání úhrady 100% náhrady mzdy.

Program hovoří o absenci významné nebo klíčové části zaměstnanců. Jedna z infografik na webu MPSV hovoří o 30% absenci, toto číslo však nemá oporu v oficiálním manuálu ani usnesení vlády. Podle našeho názoru bude záležet na konkrétní situaci u každé firmy a nikoliv na určitém procentu absentujících.

Důvody absence zaměstnanců musí mít souvislost s Covid-19, půjde zejména o:

 • karanténu;
 • izolaci;
 • péči o děti;
 • nemoc;
 • u cizinců nemožnost vrátit se do ČR.

Opět je nutné uchovat pro případ inspekce doklady o důvodech absence zaměstnanců za účelem případné kontroly.

Co když se situace během měsíce měnila?

Není vyloučeno, že na jednoho zaměstnance budete během měsíce pobírat příspěvek z důvodu různých překážek v práci. Také u různých kategorií zaměstnanců se mohou důvody překážek v práci lišit, zejména pokud máte více provozů nebo divizí. Vždy se řiďte konkrétní situací pro daný den nebo období, konkrétní činnost a konkrétního zaměstnance.

Velká část firem bude mít pro zaměstnance práci alespoň na část jejich úvazků. To nemá vliv na to, že na zbytek neodpracované doby může zaměstnavatele požadovat příspěvek od státu, pokud se vejde do některé z kategorií. Podmínkou nároku na příspěvek není to, že zaměstnanec v dané době nepracuje vůbec.

Trápí vás jiná situace a nenašli jste zde odpověď?

Každý problém má své řešení a MPSV lze spíše pochválit za to, že situace, pro které lze příspěvek žádat jsou poměrně široké. Naprostá většina „nezaměstnanosti“ ve firmách by jimi měla být pokryta a je velká šance, že i ta vaše má dobré řešení.

Pokud podobný problém řešíte, sjednejte si s námi nezávaznou online schůzku.

NAPIŠTE NÁM

  Osobní údaje, které vyplníte ve formuláři, použijeme pouze k tomu, abychom vám odpověděli emailem nebo vám zavolali. Můžete nás kdykoliv požádat, abychom už vaše osobní údaje nezpracovávali. Osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám.