Kdy máte nárok na příspěvek na mzdy z programu Antivirus

Když nemůžete přidělovat zaměstnancům práci, jde o překážku v práci, jichž zná zákoník práce několik druhů. Výše příspěvku z Antiviru je závislá na tom, do jaké kategorie překážek vaše konkrétní situace spadá.

Dnes (6. 4.) ve 12:00 byl spuštěn systém pro podávání žádostí o náhradu mezd zaměstnanců z programu MPSV s názvem Antivirus. Stát z programu poskytne příspěvek na náhrady mezd, které zaměstnavatelé musí vyplatit zaměstnancům, pro něž nemají dostatek práce v důsledku pandemie nebo zaměstnanci nemohou pracovat z důvodu karantény.

Když nemůžete přidělovat zaměstnancům práci, jde o překážku v práci, jichž zná zákoník práce několik druhů. Výše příspěvku z Antiviru je závislá na tom, do jaké kategorie překážek vaše konkrétní situace spadá.

Výše příspěvku na mzdy

Důvod překážky Právní kvalifikace Výše náhrady mzdy Výše státního příspěvku Max. částka

příspěvku

Kat. A: Zaměstnanci nepracují z důvodu státních opatření
A.1 Zaměstnanci byla nařízena karanténa v ČR nebo zahraničí, popřípadě izolace. Karanténa 60 % 80 % 39.000 Kč
A.2 Uzavření nebo omezení provozu v důsledku opatření, kterými se zakazují určité provozy. Jiná překážka 100 %
Kat. B Zaměstnanci nepracují z jiných důvodů souvisejících s pandemií
B.1 Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci z provozních důvodů, například váznoucí dodávka vstupů. Prostoj min. 80 %

 

60 % 29.000 Kč
B.2 Zaměstnavatel má méně zakázek a z toho důvodu nemá pro zaměstnance dostatek práce. Částečná nezaměst-nanost min. 60 %
B.3 Absence významné části zaměstnanců nebo klíčových zaměstnanců, takže zaměstnavatele není schopen přidělovat práci ani zbývajícím zaměstnancům v plném rozsahu. Jiná překážka 100 %

 

Přístup MPSV ke kategorizaci překážek v práci je poměrně černobílý, ale v praxi budou spíše vznikat případy padesáti odstínů šedi. Toto téma si ale zaslouží samostatný příspěvek.

Zde pouze zmíníme, že:

 • za správnou kategorizaci odpovídá zaměstnavatel;
 • špatná kategorizace nevede ke krácení příspěvků;
 • nesprávná kategorizace bude postihována pokutami inspekce práce (kontroly již byly avizovány).

Postup žádosti o státní příspěvek

Žádosti lze podávat na stránkách MPSV přes online formulář zde: https://www.mpsv.cz/antivirus. K podání žádosti budete potřebovat elektronický podpis nebo datovou schránku a ÚP po vás bude chtít doložit váš bankovní účet.

Po zpracování žádosti bude automaticky vygenerována rámcová dohoda o poskytnutí příspěvku, která se bude uzavírat s ÚP elektronicky na celou dobu trvání opatření. Nemusíte tedy v následujících měsících žádat znovu.

K výplatě příspěvku na náhrady mzdy dojde na základě vyúčtování poskytnutého zaměstnavatelem poté, co firma zaměstnancům náhrady mzdy vyplatí. MPSV nebude před úhradou kontrolovat správnost výpočtů a právní kvalifikaci překážek v práci. To bude až předmětem následných kontrol inspekce práce. Před úhradou příspěvku ale ÚP provede kontrolu u správy sociálního zabezpečení, zda je zaměstnanec u firmy skutečně zaměstnán.

Kdo má a nemá na příspěvek Antivirus nárok?

O příspěvek mohou žádat OSVČ, korporace i jiné organizace s výjimkou veřejných zaměstnavatelů.

Z nároku na příspěvek jsou však vyloučeni:

Dohodáři: Příspěvek lze čerpat jen na zaměstnance s pracovní smlouvou.

Propuštění zaměstnanci: Příspěvek nelze čerpat na zaměstnance ve výpovědní době nebo zaměstnance, se kterými byl pracovní poměr ukončen přede dnem podání vyúčtování náhrad mezd ÚP. Omezení se nevztahuje na výpovědi dané pro špatné pracovní výsledky nebo porušování povinností.

Zaměstnanci s jiným příspěvkem od ÚP: Příspěvek nelze čerpat na zaměstnance, na které zaměstnavatel čerpá jiné od ÚP jiný příspěvek, který se odvíjí od výše mzdy a odvodů.

Zaměstnavatelé v likvidaci nebo konkurzu

Pokutovaní zaměstnavatelé: Nemohou žádat zaměstnavatelé, kterým byla v době 3 let před podáním žádosti uložena pokuta za nelegální zaměstnávání. Tato výjimka má mířit jen na nelegální zaměstnávání cizinců, ale manuál to výslovně neuvádí.

Dluhy vůči státu: Zaměstnavatel nesmí mít ke dni poskytnutí příspěvku dluh vůči veřejným rozpočtům. Tato podmínka vychází ze zákona a MPSV se snaží o její odstranění.

Termíny a limity

Program Antivirus je zatím schválen pro březen a duben 2020. Pro podání žádosti o zařazení do programu ani pro uzavření dohody s ÚP o poskytnutí příspěvku není dán žádný termín.

Vyúčtování náhrad mezd musíte ÚP zaslat do konce následujícího kalendářního měsíce, tedy pro náhrady mezd za březen do konce dubna, za duben do konce května). Jestliže ale dohoda s ÚP o poskytnutí příspěvku byla uzavřena po začátku období, pak je termín pro zaslání vyúčtování náhrad mezd až 30 dnů od uzavření dohody. Pro příspěvky není určen limit čerpání.

Není tedy třeba spěchat a formulář vyplnit hned první den. Doporučujeme podání neuspěchat a provést pečlivou analýzu právní klasifikace překážek v práci u vaší firmy.

Kontrola programu Antivirus – až vám inspekce zaklepe na dveře

Oprávněnost nároku na příspěvek nebude před úhradou přezkoumávána. Očekávat ale můžete zvýšenou aktivitu inspekce práce, která bude kontrolovat, zda došlo k řádnému poskytnutí náhrad mezd, tedy jestli deklarovaná překážka, na kterou zaměstnavatel čerpal, odpovídá realitě.

Jak se připravit na to, až kontrola zaklepe na dveře?

 • veďte pečlivě evidenci pracovní doby;
 • evidujte dobu, kdy zaměstnanci nepracovali pro překážky v práci;
 • dokumentujte si důvody, pro které vaši zaměstnanci nemohli pracovat.

Seznam dokladů se bude lišit podle toho, jaké překážky u vás nastaly. Dá se předpokládat, že typicky se bude jednat o tyto dokumenty

 • vnitřní předpis o snížení náhrady mzdy při částečné nezaměstnanosti;
 • odvolání objednávek od odběratelů (alespoň elektronickou formou);
 • doklady o výpadcích vstupů, například komunikace s dodavateli;
 • přehled běžících zakázek;
 • komparace statistik objemu zakázek;
 • vyhlášení překážek v práci zaměstnancům,
 • dokumentace důvodů absence zaměstnanců.

Nemusíte dokládat přímou souvislost překážek kategorie B s koronavirem, ta se podle programu Antivirus předpokládá.

Antivirus v kostce

 1. Podejte si žádost o příspěvek u ÚP;
 2. Vyčkejte potvrzení dohody o poskytnutí příspěvku od ÚP (přijde vám datovou schránkou elektronicky podepsaná);
 3. Řádně veďte docházku zaměstnanců;
 4. Dokumentujte si důvody, proč jednotliví zaměstnanci nepracovali celou pracovní dobu;
 5. Zařaďte zaměstnance do kategorií překážek v práci pro každý neodpracovaný úsek pracovní doby;
 6. Po úhradě náhrady mzdy zaměstnancům zašlete vyúčtování ÚP.

Řešíte, jak uchopit program Antivirus? Sjednejte si u nás nezávaznou online schůzku

NAPIŠTE NÁM

  Osobní údaje, které vyplníte ve formuláři, použijeme pouze k tomu, abychom vám odpověděli emailem nebo vám zavolali. Můžete nás kdykoliv požádat, abychom už vaše osobní údaje nezpracovávali. Osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám.