Kompenzační bonus pro společníky SRO

Kompenzační bonus lze čerpat jen jednou. Když jste společníkem více SRO, můžete čerpat jen na jedno SRO. Můžete si vybrat to, které nejlépe splňuje podmínky. Jestliže jste už čerpali bonus jako OSVČ, nemůžete za stejné období čerpat jako společník SRO a naopak. Pokud jste zaměstnán jinde, než ve svém SRO, dejte také pozor na kolizi se zaměstnaneckým poměrem.

Dlouho očekávaný kompenzační bonus pro společníky SRO odstartoval. Podmínky jsou stejné jako u bonusu pro OSVČ s několika odchylkami. Zákon také řeší konflikt více kompenzačních bonusů. Pojďme se na vše podívat.

Kdo může žádat

O kompenzační bonus můžete požádat, pokud jste společníkem SRO s jedním nebo dvěma společníky nebo rodinné SRO bez ohledu na počet společníku. V rodinném SRO musí být všichni společníci členové jedné rodiny. Bonus se vztahuje jen na společníky – fyzické osoby, nelze žádat pro korporace. Vyloučena jsou SRO s kmenovými listy místo běžných podílů.

Vůbec nehraje roli, zda je společník zároveň i jednatel.

Podmínky pro žádost o bonus

Podmínky pro kompenzační bonus u SRO jsou stejné jako u OSVČ:

  1. nutnost uzavření či omezení provozu provozovny,
  2. karanténa OSVČ, společníka SRO nebo jejich zaměstnance,
  3. péče o dítě v případě OSVČ/společníka, nebo překážka v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
  4. omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech,
  5. omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.

Výše bonusu je 500 Kč den a společníci SRO mohou žádat zpětně od 12. 3. 2020. Bonus poběží až do 8. 6. 2020.

Kolize s dalšími bonusy a podporami

Kompenzační bonus lze čerpat jen jednou. Když jste společníkem více SRO, můžete čerpat jen na jedno SRO. Můžete si vybrat to, které nejlépe splňuje podmínky. Jestliže jste už čerpali bonus jako OSVČ, nemůžete za stejné období čerpat jako společník SRO a naopak.

S kompenzačním bonusem lze čerpat ošetřovné pro OSVČ. Nelze ho ale kombinovat s podporou Antivirus pro společníka, který by byl v SRO také zaměstnán.

Co když jste zaměstnaný společník?

Stejně jako u OSVČ jsou z kompenzačního bonusu vyloučeni společníci, kteří jsou zároveň zaměstnanci, i na DPP a DPČ, pokud dosáhli mzdy, ze které se odvádí nemocenská.  S jednou výjimkou – a to zaměstnání v SRO, pro které se žádá kompenzační bonus.

O bonus tedy můžete žádat i v případě, že máte zaměstnání, pokud

  1. jste zaměstnáni v SRO, ve kterém jste společníkem a zároveň
  2. pro toto SRO budete žádat kompenzační bonus.

Tomuto věnujte zvýšenou pozornost. Existence DPP nebo DPČ je nejčastější chybou u kompenzačních bonusů pro OSVČ a důvodem jejich vracení.

Další podmínky

O bonus nemohou žádat společníci spících SRO. Aby společník na bonus dosáhl, musí SRO mít v minulém daňovém období obrat alespoň 180.000 Kč. Pokud SRO ještě nedokončila svůj první finanční rok, může společník o bonus požádat, pokud SRO dosáhne obratu 180.000 Kč za rok 2020 podle jeho odhadu. Tedy jestli obrat nepřekročil 180.000 Kč již v prvních měsících 2020, tím je podmínka splněna.

Mezi další podmínky patří daňová rezidence, neexistence úpadku a likvidace.

Jak na to?

O bonus lze žádat přímo na stránkách finanční správy: https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus.

Účelem bonusu je sice vynahradit výpadek příjmů společníkům, ale podmínky pro bonus musí částečně splňovat SRO. Dejte tedy zvýšenou pozornost tomu, kdy podmínky musíte splnit vy jako společníci a kdy vaše SRO. Zaměřte se také na kolizi bonusu a zaměstnání.

NAPIŠTE NÁM

    Osobní údaje, které vyplníte ve formuláři, použijeme pouze k tomu, abychom vám odpověděli emailem nebo vám zavolali. Můžete nás kdykoliv požádat, abychom už vaše osobní údaje nezpracovávali. Osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám.