Sdílené místo a proč si ho (ne)pořídit

Sdílené místo je v podstatě více zaměstnanců na částečný úvazek se stejným druhem práce, ale s pravidly navíc. Pokud by firma měla stejné zaměstnance mimo režim sdíleného pracovního místa, pak může dosáhnout prakticky stejného efektu, akorát bez limitů a mantinelů sdíleného pracovního místa.

Od 1. 1. 2021 můžete ve firmě zřizovat sdílená pracovní místa – jednu z největších novinek v zákoníku práce. V čem sdílené místo spočívá a je důvod se hrnout do jejich zavádění?

Co je to sdílené pracovní místo

Sdílené pracovní místo má fungovat tak, že se zaměstnanci budou střídat na jednom pracovním místě a pracovní dobu si budou mezi sebe rozdělovat podle dohody. Jde o snahu zákonodárce podpořit vytváření kratších úvazků a přispět k lepšímu work-life balance.

Primární myšlenka je, že zaměstnanci se budou na pracovním místě střídat zpravidla tak, aby byla pokryta celá pracovní doba. Formulace zákoníku práce ale nevylučuje, aby se zaměstnanci na pracovišti zcela nebo zčásti překrývali, i když to asi není záměrem zákonodárce.

Součet úvazků zaměstnanců na pracovním místě nesmí překročit 40 hodin. Sdílené pracovní místo pro zaměstnance, u kterých součet pracovních úvazků překračuje 40 hodin, nelze sjednat.

Rozvrhování práce zaměstnanců na sdíleném místě

Každý ze zaměstnanců na sdíleném pracovním místě musí svůj úvazek odpracovat vždy v průměru za období maximálně 4 týdnů, jde o tzv. vyrovnávací období.

Zaměstnanci si musí dohodnout rozvrh pracovní doby vždy alespoň 1 týden předem. Pokud tak neudělají, zaměstnavatel jim rozvrhne pracovní dobu sám. Zaměstnanci se mohou dohodnout na změně rozvrhu hodin, ale musí změnu oznámit alespoň 2 dny předem nebo v jiné dohodnuté lhůtě.

Speciální dohoda o sdíleném pracovním místě

Firma musí se zaměstnanci sdílejícími jedno pracovní místo uzavřít zvláštní dohodu. Dohoda musí být písemná.

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou dohodu kdykoliv vypovědět s výpovědní dobou 15 dnů. V takovém případě padají i dohody s ostatními zaměstnanci, kteří však v režimu sdíleného pracovního místa dojedou do konce vyrovnávacího období (maximálně 4 týdny). Z novely není zcela zřejmé, jak mají zbylí zaměstnanci naplňovat pracovní dobu na sdíleném pracovním místě po zbývající dobu, nabízí se více řešení.

Ukončení režimu sdíleného pracovního místa neznamená ukončení pracovního poměru. Zaměstnanci ve firmě nadále zůstanou beze změny pracovní pozice nebo úvazku, akorát již nebudou pracovat v režimu sdílného pracovního místa.

Zastupování zaměstnanců navzájem

V dohodě se lze se zaměstnanci domluvit, že budou ostatní „sdílené“ zaměstnance zastupovat v jejich nepřítomnosti (dovolená, nemoc, apod.). Mají pak povinnost pracovat delší hodiny, když k nepřítomnosti dojde. Dohodu o sdíleném místě lze ale uzavřít i bez toho, aby obsahovala souhlas se vzájemným zastupováním.

Rozdíl mezi sdíleným pracovním místem a zaměstnanci na částečný úvazek

Sdílené pracovní místo není nic jiného než 2 a více zaměstnanců se zkráceným úvazkem na stejné pozici se specifickými pravidly. Jak vychází v porovnání s více zaměstnanci se zkráceným úvazkem na stejné pozici?

Částečný úvazek Sdílené pracovní místo
Velikost úvazku Max 39,999 hod / zaměstnanec Max. 40 hodin dohromady
Rozvrh hodin Určuje zaměstnavatel, ale není zakázáno, aby si ho zaměstnanci připravovali Předkládají zaměstnanci, zaměstnavatel rozhoduje v případě neshody
Zastupování Nelze uložit jako povinnost, ale lze ho se zaměstnanci ad hoc domluvit Povinné se souhlasem zaměstnance

 

Flexibilněji pro zaměstnavatele rozhodně vychází částečné úvazky bez dohody o sdíleném pracovním místě:

  • Velikosti úvazků nejsou limitovány součtem 40 hodin týdně;
  • Nic nebrání tomu, aby si zaměstnanci nějakým způsobem určovali konkrétní pracovní dobu v daných limitech, kterou zaměstnavatel jen schvaluje;
  • Ale pokud je to zapotřebí, může zaměstnavatel zaměstnancům určit rozvrh směn podle svých potřeb.

Jedinou výhodou sdíleného pracovního místa může být sjednání povinného zastupování. Avšak zaměstnanec může dohodu o sdíleném místě kdykoliv vypovědět a s tím ukončit i povinnost druhého zaměstnance zastupovat.

I když není uzavřena dohoda o sdíleném pracovním místě, lze se se zaměstnanci ad hoc domluvit, aby nepřítomného zaměstnance zastoupil. Zde je důležitá kvalitní manažerská práce, která však je důležitá i v případě neshod zaměstnanců na sdíleném pracovním místě.

Závěr

Pokud se podíváme na možnosti běžného zkráceného úvazku, sdílené místo není v podstatě nic jiného, než více zaměstnanců na částečný úvazek se stejným druhem práce, ale s pravidly navíc. Pokud by firma měla stejné zaměstnance mimo režim sdíleného pracovního místa, pak může dosáhnout prakticky stejného efektu, akorát bez limitů a mantinelů sdíleného pracovního místa.

Zdá se, že sdílené pracovní místo má být primárně výhodné pro zaměstnance. Motivaci pro zaměstnavatele k jejich vytváření v textu zákona nenacházím, když flexibilnějšího výsledku lze dosáhnout legálně i mimo tento institut. Zvýhodnění odvodů u sdíleného pracovního místa zůstává zatím v říši slibů.

A ještě poznámka na okraj. Sdílené pracovní místo by se mohlo zdát jako ideální pro mladé rodiče. Jenže pokud s ním zaměstnavatel potřebuje pokrýt celou pracovní dobu ve firmě, tak některý ze zaměstnanců bude muset vždy pracovat odpoledne, kdy ale už rodiče potřebují vyzvedávat děti ze školky či družiny. Kdo by tedy měl být druhým do dvojice, aby to vycházelo?

CHCETE MÍT HR PRAXI V SOULADU S NOVELOU? OZVĚTE SE NÁM, NAVRHNEME ŘEŠENÍ NEBO VÁM UDĚLÁME ŠKOLENÍ NA MÍRU.

NAPIŠTE NÁM

    Osobní údaje, které vyplníte ve formuláři, použijeme pouze k tomu, abychom vám odpověděli emailem nebo vám zavolali. Můžete nás kdykoliv požádat, abychom už vaše osobní údaje nezpracovávali. Osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám.