Koronavirová opatření v HR praxi

Vládní opatření nařizuje zaměstnavatelům, aby využívali práci z domova tam, kde je to možné s ohledem na charakter práce a provozní podmínky. Zákoník práce se ale nijak nemění. Stále tedy platí, že nařídit home office je možné jen zaměstnancům, kteří s tím souhlasili. Pokud tedy nemáte uzavřené dohody o práci z domova, nařídit ji zaměstnancům nelze, bez ohledu na to, co říká vládní opatření.

Mimořádná opatření: Co aktuálně platí pro zaměstnavatele

Opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví se na firmy valí v posledních dnech s kadencí samopalné zbraně. Udělali jsme přehled toho, co platí v HR oblasti k 28. 10. 2020.

Povinnost práce z domova

Vládní opatření nařizuje zaměstnavatelům, aby využívali práci z domova tam, kde je to možné s ohledem na charakter práce a provozní podmínky.

Opatření nijak nemění zákoník práce. Stále tedy platí, že nařídit home office je možné jen zaměstnancům, kteří s tím souhlasili. Pokud tedy nemáte uzavřené dohody o práci z domova, nařídit ji zaměstnancům nelze, bez ohledu na to, co říká vládní opatření.

Mají zaměstnanci dohody o práci z domova podepsané? Nabízí se otázka, zda musíte takové zaměstnance poslat na home office bez výjimky. Zastáváme názor, že nikoliv. Ohled na „charakter práce“ a „provozní podmínky“ nabízí širokou únikovou zónu.

Použití home office tedy nadále zůstává spíše na zvážení firem než povinností. I tak zvažte, jak home office využít co nejvíce. Čím dříve se sníží počty pozitivních, tím dříve se do kanceláří vrátíme.

A na co byste při sjednávání home office neměli zapomenout? Psali jsme zde.

BOZP

Roušky

I na život firem dopadá povinnost nošení roušek. Zaměstnanci jedné firmy ale mají výjimku, nemusí mít roušku, pokud pracují minimálně 2 metry od sebe. V rámci své firmy můžete jistě zavést přísnější pravidla, zejména v případě většího počtu zaměstnanců pracujících v jednom prostoru.

Pokud se mají zaměstnanci potkávat s osobami z jiných firem nebo zákazníky, jsou roušky při takovém kontaktu povinné i na pracovišti. Roušku by zaměstnanci měli mít také v případě, že spolu jedou v automobilu. I když firmy nemají povinnost roušky zaměstnancům poskytovat, lze jen doporučit mít roušky pro zaměstnance připravené, jistě to zvýší morálku.

Některé profese nebo provozy mají zvláštní výjimky z povinnosti nosit roušku, neplatí tedy odstup 2 m. Jedná se například o zaměstnance provozu zařazeného do třetí nebo čtvrté rizikové kategorie pro zátěž teplem nebo řidiče veřejné dopravy.

Prohlídky zaměstnanců

Po dobu nouzového stavu lze nahradit vstupní zdravotní prohlídku a zdravotní průkaz čestným prohlášením. Pro které činnosti to neplatí, najdete v usnesení vlády. Zaměstnance musíte na vstupní prohlídku poslat do 90 dnů od skončení nouzového stavu.

Platnost potvrzení o pracovní způsobilosti se prodlužuje o 30 nebo 90 dnů podle toho, jestli byl zaměstnanec shledán schopným k výkonu práce bez podmínky nebo s podmínkou.

Omezení pohybu a výjimky

Zaměstnanci jedné firmy mají výjimku ze zákazu být na veřejnosti společně v počtu větším než dvě osoby, pokud společně vykonávají práci. Zákaz vycházení se nevztahuje na cesty do práce a z práce a na výkon povolání (a to ani mezi 21. a 5. hodinou).

Je možné konat pracovní cesty. Ubytovací služby mají dokonce výjimku a mohou zaměstnance na pracovní cestě ubytovat. Mnoho ubytovacích zařízení je však zcela uzavřených.

Obecná pravidla BOZP

Pro zaměstnavatele samozřejmě nadále platí obecná pravidla BOZP. A podle nich mají zaměstnavatelé povinnost neustále vyhodnocovat rizika pro práci a jedním z rizik je i covid. Firmy tedy musí vyhodnocovat rizika z onemocnění covid a aktualizovat svá pravidla BOZP podle situace na každém konkrétním pracovišti.

Některá opatření také dopadají na ochranu osobních údajů, o tom jsme psali zde.

Antivirus

Program Antivirus pokračuje v režimu A i B až do konce roku 2020. V režimu A, který se má nově jmenovat Antivirus Plus, bude stát dokonce proplácet 100 % náhrady mzdy (tedy v případech, kdy máte uzavřený provoz nebo zaměstnance v karanténě). Program má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí, které ale dosud neaktualizovalo manuál.

Upozorňujeme, že Úřady práce nepřiznávají příspěvky z programu Antivirus na jednatele, i když jsou také zaměstnanci své firmy. Plošné odmítání jednatelů není podle našeho názoru v souladu s podmínkami programu, jde však o zcela konzistentní praxi.

Kdy můžete žádat o Antivirus, jsme shrnuli zde.

Ošetřovné

Připravuje se zákon, který opět zavede časově neomezené ošetřovné po dobu uzavření škol. Minimální částka ošetřovného by měla být 400 Kč/den, jinak 70 % vyměřovacího základu. Zaměstnanci budou o ošetřovné žádat prostřednictvím zaměstnavatele.

Kompenzační bonus

Stejně jako na jaře se chystá kompenzační bonus pro:

  • společníky dvojčlenných a rodinných SRO,
  • OSVČ,
  • zaměstnance DPP a DPČ.

Výše kompenzačního bonusu by měla zůstat stejná, tedy 500 Kč, pokud nedojde ke změně, budou ale podmínky pro získání kompenzačního bonusu přísnější. Na bonus dosáhnou jen osoby, jejichž činnost byla přímo omezena mimořádnými opatřeními.

Informace jsou platné ke dni 28. 10. 2020. Opatření jsou vydávána téměř každý den. Ověřte si vždy aktuální situaci.

MÁTE DOTAZ? ZEPTEJTE SE NÁS.

NAPIŠTE NÁM

    Osobní údaje, které vyplníte ve formuláři, použijeme pouze k tomu, abychom vám odpověděli emailem nebo vám zavolali. Můžete nás kdykoliv požádat, abychom už vaše osobní údaje nezpracovávali. Osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám.